Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Sûre
Waasserstänn vum 24.06.2024
13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
Bigonville cm 62 62 62 62 62 62 62 62 -
Barrage Esch-Sauer m NN. 318.57 318.58 318.58 318.58 318.58 318.58 318.57 318.58 318.58
Heiderscheidergrund cm 60 60 59 58 57 57 57 57 57
Michelau cm 64 64 64 64 63 63 63 63 -
Diekirch cm 171 171 171 171 171 171 171 172 172
Bollendorf cm 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Rosport cm 142 142 142 142 141 141 141 140 -