Sauer
Uelzecht
Musel
Meuse
Sûre
Waasserstänn vum 23.09.2023
14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
Bigonville cm 29 29 28 28 28 28 28 28 -
Barrage Esch-Sauer m NN. 315.86 315.86 315.86 315.86 315.86 315.86 315.86 315.86 315.86
Heiderscheidergrund cm 48 48 48 48 48 48 47 47 47
Michelau cm 47 47 47 48 48 48 48 48 48
Diekirch cm 150 149 149 149 149 148 148 149 149
Bollendorf cm 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Rosport cm 106 105 105 105 105 105 105 105 -